The 1820 Foundation
Wat wij doen

Wat wij doen

Wat wij doen is zich nog aan het ontwikkelen, en zal natuurlijk ook gewoon in ontwikkeling blijven. Momenteel bieden we een training/cursus aan over het thema ‘Bouwen aan het Koninkrijk’ en ook een cursus over de vijfvoudige bediening in de praktijk. Daarnaast zijn zowel Hope als Samuel beschikbaar voor spreekbeurten in kerken, in huisgroepen, bij conferenties en andere plekken.

Training/Cursus Bouwen aan het Koninkrijk

In deze training zullen we samen kijken naar het Koninkrijk van God. Wat houdt het Koninkrijk van God in, hoe zijn wij als Christenen daar deel van, en wat is onze roeping daarin? We zullen kijken naar ons mandaat als Christenen en ontdekken dat ons werkveld veel breder ligt dan alleen in de kerk. De wereld is ten slotte veel breder en uitgebreider dan alleen de kerk. Welke invloed hebben wij en welke invloed kunnen we misschien nog uitbreiden, om het Koninkrijk meer zichtbaar te maken op aarde en om de wereld een betere plek te maken voor onze medemensen? Daar gaat deze cursus over. Je ogen zullen open gaan voor een wereld buiten de kerk en voor onze veel bredere missie die we ontvangen hebben toen we Jezus aannamen.

De onderdelen:

1.       Introductie

2.       Gaven en unieke roeping als onderdeel van het lichaam

3.       De zakenwereld & problemen oplossen

4.       De overheid & gerechtigheid

5.       De media & de Waarheid

6.       Kunst en entertainment & het beïnvloeden van de cultuur

7.       Wetenschap en onderwijs & de invloed van de Bijbel

8.       Familie & de basis

9.       Religie & ethiek

10.   De Grote Opdracht – activatie

Cursus ‘De vijfvoudige bediening in de praktijk’

In deze cursus gaan we samen op ontdekkingsreis naar de vijfvoudige bediening zoals die in Efeziërs 4 wordt neergelegd. Was dat alleen voor toen, of is dat nog voor vandaag? Hoe werken die rollen? Waar zijn ze voor bedoeld? Hoe ontdek je of jij er wellicht één van bent? En zo niet, hoe kun je dan profiteren van de vijfvoudige bediening? En zo ja, hoe ontwikkel je je dan, en wat is je taak dan precies?
Kortom: We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de groei van de gemeente in het Nieuwe Testament, we bekijken samen hoe de Christenen uit de eerste eeuwen die rollen invulling gaven en we zoeken naar de hedendaagse invulling van die rollen.

Voor beide cursussen geldt dat we afhankelijk van de wensen van de afnemer (dat kan een kerk, studiegroep, thuisgroep, Bijbelschool of iets anders zijn) de lessen indelen. Dat kan in meerdere avonden zijn, of in verschillende sessies verdeeld over een weekend, of zelfs alles in één dag.

Onze eigen ervaring is dat het beter is om niet alles in één dag te proberen te doen.

Spreekbeurten

Zowel Hope als Samuel zijn beschikbaar voor spreekbeurten in kerken, huisgroepen, bij conferenties, of andere plekken. We spreken over o.a. het Koninkrijk van God, de persoonlijke roeping, het lichaam van Christus, onze verantwoordelijkheid in de maatschappij, de profetische bediening, de vijfvoudige bediening, apostolisch werken, etc.
Ook staan we open voor samenwerkingen in conferentie of formats zoals een Bijbelschool.

Verdere activiteiten

Op regelmatige basis organiseren we reizen voor ons zelf of in samenwerking met een groter team.

Als laatste geven we ook nog regelmatig les op verschillende Bijbelscholen in verschillende landen.