The 1820 Foundation
Wat wij doen

Wat wij doen

Initiatieven die we gaan ontwikkelen , startend in 2024:

De verbinding in de vijfvoudige bediening opzoeken.
We zullen op regelmatige basis leiders met verschillende rollen uitnodigen voor een uitwisseling, met als doel om elkaar op te bouwen en toe te rusten, maar ook zodat we in elkaars bediening en/of gemeente kunnen bijspringen met onze specifieke expertise als gevolg van de rol die op ons gelegd is.
We denken hierbij aan minimaal een maandelijkse bijeenkomst, waarin sterk gestimuleerd zal worden om contactgegevens uit te wisselen. Whatsapp groep, Facebook groep, mailinglijst, etc. zullen ook ingezet worden om contact te houden. We zullen zorgen dat tijdens onze bijeenkomsten ook allerlei verschillende mensen en bedieningen aan het woord komen.

Hieruit voortvloeiend zie ik gebeuren dat er leiders naar voren komen die een probleem of uitdaging in hun bediening hebben, en hierin om inzicht en hulp vragen van de andere bedieningen. Daarbij kan ons kantoor als ontmoetingsplaats dienen, hoewel het ook kan plaatsvinden op het kantoor of in de kerk van de leider die met de vraag kwam.

Coaching van jonge leiders en toekomstige leiders.
Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat er veel jonge(re) mensen op ons pad zijn gekomen die een roeping hebben om een taak van leiderschap op te pakken. Sommigen zijn hierin al voorzichtig uitgestapt, anderen nog niet. Wat we zien is dat deze jonge mensen vaak aansluiting zoeken bij leeftijdsgenoten die ook een zelfde roeping weten te hebben, maar dat ze ook op zoek zijn naar mensen die hen verder kunnen helpen. Nu we in het afgelopen jaar regelmatig jonge en toekomstige leiders op ons pad hebben gekregen, willen we die coaching structureler aanpakken. We zien de nood en ervaren ook de roeping hievoor. We denken aan een wekelijkse bijeenkomst via Zoom of een soortgelijk iets, en daarnaast eens per maand met de hele groep bij elkaar komen op een zaterdag.
Daarvoor is het ook ideaal dat wij in het midden van het land wonen omdat dat het makkelijk te bereizen maakt voor iedereen.

Het doel hiervan is vooral karakter bouwen, issues tackelen die, wanneer ze niet vroeg opgeruimd worden, op latere leeftijd en verder in een bediening voor grotere problemen kunnen zorgen. We zullen hen helpen een stevig fundament  te bouwen voor bediening: Het hoe en waarom van bedieningen, het in een team samenwerken, elkaar op waarde leren schatten, hoe je met verschillende soorten relaties omgaat, prioriteiten instellen en behouden, en nog veel meer. Het idee is dat wanneer we elkaar online ontmoeten we een onderwerp behandelen wat op zichzelf staat, waardoor we altijd kunnen uitbreiden en het niet nodig is om ‘eerst de voorgaande lessen te bekijken’ of om te wachten tot we volgend jaar opnieuw beginnen.

De visie is uiteindelijk dat hieruit jonge mensen niet af geserveerd worden met opmerkingen als ‘je bent nog veel te jong’, of ‘ga eerst maar eens… (vul maar in)’ maar dat we jonge mensen bewust meenemen op een reis om hen klaar te stomen voor een bediening, terwijl we ze ook al meenemen in een bediening. Uit deze groep zullen we ook mensen meenemen op onze eigen zendingsreizen, spreekbeurten en conferenties, waar we ze zullen inzetten in spreken, in dienen en in ministry.

Uitzendingen
We zullen in de komende maanden beginnen met series op YouTube te plaatsen over bepaalde onderwerpen. Regelmatig zullen hier gasten bij aansluiten. Het zal dan onder andere gaan over de 5 bedieningen, maar ook zullen we echt theologische onderwerpen aansnijden. In de tijd die gaat komen geloven wij dat er flink geschud zal worden aan de fundamenten van de kerk. We moeten opletten dat, wanneer er bepaalde dingen uit de kerken verdwijnen die er wellicht niet thuis hoorden, niet ook de fundamenten van ons geloof uit ons leven verdwijnen.
Daarom deze series, waarin we onderwerpen duidelijk willen behandelen.
Deze series zullen zowel Nederlandstalig als Engelstalig opgenomen worden.

Schrijven en publiceren van boeken en andere materialen
Na mijn eerste twee boeken ben ik op het moment nog bezig met een derde boek. Daarna komen ongetwijfeld nog meer boeken, dat is echt iets wat God op mijn hart gelegd heeft.
Aansluitend bij die boeken zullen we ook andere materialen produceren en publiceren, zoals video’s over de onderwerpen die ook in de boeken besproken worden, maar ook werkboeken en gidsen om de boeken met groepen te behandelen.
Deze boeken en materialen zullen allemaal Nederlandstalig én Engelstalig worden uitgegeven.

Daarnaast geven wij ook trainingen:

Training/Cursus Bouwen aan het Koninkrijk
In deze training zullen we samen kijken naar het Koninkrijk van God. Wat houdt het Koninkrijk van God in, hoe zijn wij als Christenen daar deel van, en wat is onze roeping daarin? We zullen kijken naar ons mandaat als Christenen en ontdekken dat ons werkveld veel breder ligt dan alleen in de kerk. De wereld is ten slotte veel breder en uitgebreider dan alleen de kerk. Welke invloed hebben wij en welke invloed kunnen we misschien nog uitbreiden, om het Koninkrijk meer zichtbaar te maken op aarde en om de wereld een betere plek te maken voor onze medemensen? Daar gaat deze cursus over. Je ogen zullen open gaan voor een wereld buiten de kerk en voor onze veel bredere missie die we ontvangen hebben toen we Jezus aannamen.

Cursus ‘De vijfvoudige bediening in de praktijk’
In deze cursus gaan we samen op ontdekkingsreis naar de vijfvoudige bediening zoals die in Efeziërs 4 wordt neergelegd. Was dat alleen voor toen, of is dat nog voor vandaag? Hoe werken die rollen? Waar zijn ze voor bedoeld? Hoe ontdek je of jij er wellicht één van bent? En zo niet, hoe kun je dan profiteren van de vijfvoudige bediening? En zo ja, hoe ontwikkel je je dan, en wat is je taak dan precies? We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van de groei van de gemeente in het Nieuwe Testament, we bekijken samen hoe de Christenen uit de eerste eeuwen die rollen invulling gaven en we zoeken naar de hedendaagse invulling van die rollen.

Voor beide cursussen geldt dat we afhankelijk van de wensen van de afnemer (dat kan een kerk, studiegroep, thuisgroep, Bijbelschool of iets anders zijn) de lessen indelen. Dat kan in meerdere avonden zijn, of in verschillende sessies verdeeld over een weekend, of zelfs alles in één dag.

Onze eigen ervaring is dat het beter is om niet alles in één dag te proberen te doen.

Spreekbeurten
Zowel Hope als Samuel zijn beschikbaar voor spreekbeurten in kerken, huisgroepen, bij conferenties, of andere plekken. We spreken over o.a. het Koninkrijk van God, de persoonlijke roeping, het lichaam van Christus, onze verantwoordelijkheid in de maatschappij, de profetische bediening, de vijfvoudige bediening, apostolisch werken, etc.
Ook staan we open voor samenwerkingen in conferentie of formats zoals een Bijbelschool.

Verdere activiteiten
Op regelmatige basis organiseren we reizen voor ons zelf of in samenwerking met een groter team.

Als laatste geven we ook nog regelmatig les op verschillende Bijbelscholen in verschillende landen.