The 1820 Foundation
Bouwen aan het Koninkrijk

Bouwen aan het Koninkrijk

Welkom op deze pagina!

Er zijn twee mogelijkheden waarom je hier bent:

1. Je hebt deze website indirect gevonden en hebt mijn boek nog niet gelezen.

2. Je hebt mijn boek gelezen en bent op zoek naar meer.

Meer informatie, meer achtergronden, meer activatie, meer…. Vul maar in.

In beide gevallen hoop ik je hier verder te kunnen helpen.

Voor punt 1: Je kunt het boek kopen via https://www.greatlifepublishing.nl/shop/bouwen-aan-het-koninkrijk/.

Voor punt 2:

Met mijn organisatie voorzien we in spreekbeurten, trainingen en coaching, vooral gericht op het ontdekken van je unieke roeping en je plek in zowel het lichaam van Christus als de maatschappij.

Want, wij horen de wereld op zijn kop te zetten, net zoals de apostelen dat deden (Handelingen 17:6). In plaats van ‘gelijkvormig aan de wereld’ te worden en ons dus maar afzijdig te houden van de wereld uit angst om ‘besmet’ te worden, moeten we ervoor zorgen dat mensen vrijheid vinden. Vrijheid van onderdrukking, van onrecht, van wat voor negatieve zaken er ook invloed op hen hebben. En ook vrijheid om zich te ontwikkelen tot wie God ze gemaakt heeft. Dat is onze roep als Christenen en ook mijn drive om me in te zetten in onze organisatie.

Kijk gerust rond op deze site, we zijn volop in ontwikkeling en zullen de website ook actief bijhouden.

Mocht je ons willen uitnodigen voor een spreekbeurt, training of wil je gewoon het gesprek aangaan, stuur dan een email naar info@bouwenaanhetkoninkrijk.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

Op andere delen van deze website zijn onder anderen een messageboard te vinden, waar mensen uit de verschillende onderdelen van de samenleving elkaar kunnen vinden en helpen. Graag wil ik op regelmatige basis bijeenkomsten (digitaal of live) organiseren met de verschillende groepen mensen die bezig zijn om het Koninkrijk te bouwen op hun eigen plek in de maatschappij.