Evangelical Christian College, Kathmandu, Nepal
Evangelical Christian College, Kathmandu, Nepal

Evangelical Christian College, Kathmandu, Nepal

De afgelopen 3,5 jaar hebben Hope en ik samengewerkt met een Bijbelcollege in Nepal, en dit verhaal is eerlijk gezegd te groot om te beperken tot een paar regels in het tabblad ‘projecten’ op onze website. Daarom heb ik besloten om wat meer over dit college te schrijven.

Toen we in Nepal woonden leerden we Benjamin Khadka kennen, hij werd aan ons voorgesteld door een wederzijdse vriend. Er werd ons gevraagd of we geïnteresseerd waren in het helpen opstarten van een nieuwe Bijbelschool, en hoewel dat niet onze eerste focus was, waren we het er wel over eens dat er behoefte was aan een andere Bijbelschool, we hebben erover gebeden en zijn er vanaf het begin bij betrokken geweest.
Op dit moment ben ik bestuurslid, docent en sponsor van deze school.
Deze school is gericht op het voorbereiden van studenten op praktische bediening. Ze zullen dus niet afstuderen met een theologische graad, maar met een graad in praktische bediening. Ze zullen onderwijs ontvangen over allerlei onderwerpen, dingen die ze in hun bediening zullen tegenkomen. Niet alleen Bijbelse en theoretische thema’s, maar juist veel thema’s die elk deel van het leven raken. We onderwijzen over de rol van man en vrouw in het huwelijk volgens de Bijbel, over teamwerk, over leiderschap, over het horen en verstaan van de stem van God, over de werking van de Heilige Geest, over verschillende culturen, enzovoort.
We doen dit omdat we geloven dat het onze plicht is om studenten af te leveren aan het zendingsveld die voorbereid zijn om daadwerkelijk zending te DOEN, in plaats van theologisch goed onderlegd te zijn maar geen band te hebben met het eigenlijke werk.


Toen we 3,5 jaar geleden begonnen, hadden we 9 studenten, 3 jonge mannen en 6 jonge vrouwen. Inmiddels is deze eerste lichting afgestudeerd en heeft de school nu 55 studenten.
Zoals je je kunt voorstellen, zijn we dankbaar voor de groei van de school en de faciliteiten en beginnen we de eerste vruchten te zien van de school die we zijn begonnen. En dat is een enorme zegen!

De eerste groep studenten heeft ongeveer 8 maanden geleden hun theoretische lessen afgerond. Elk schooljaar krijgen de studenten 2 semesters lang theoretische lessen, en tussendoor reizen ze terug naar hun eigen stad of dorp om de lokale kerken te helpen in de bediening. Dit leidt tot ongeveer 6 maanden praktijklessen tijdens hun 3 schooljaren, die gevolgd worden door nog eens 6 maanden praktijkervaring in een soort stage bij bestaande bedieningen en kerken. In totaal komt dit neer op een jaar praktijkervaring naast de 3 jaar lessen.
De eerste groep studenten heeft zijn lessen dus afgerond en de tweede groep is nu samen met de eerste groep uitgezonden door Nepal om nieuwe kerken en bedieningen te planten in de gebieden waar dat nodig is en waar zij zich geroepen voelen om naartoe te gaan.
Op dit moment betekent dit dat er twee kerken zijn gesticht, dat er een bediening is voor jongeren/kinderen en dat sommige studenten zich door de Heer geroepen voelen om in Kathmandu te blijven om te helpen met het runnen van de Bijbelschool als staf.
Je kunt je voorstellen dat het runnen van een school met 9 studenten iets anders is dan het runnen van een school met 55 studenten, vooral omdat deze studenten van het platteland in Nepal komen: sommigen hebben dagen moeten reizen om op school te komen, dus je begrijpt dat ECC hen ook een verblijfplaats moet bieden.

Als bestuurslid is het mijn verantwoordelijkheid om samen met de rest van het bestuur en het personeel te zorgen voor kwalitatief goede lessen en goede zorg voor zowel personeel als leerlingen. We proberen de kwaliteit van het onderwijs dat we aanbieden te verhogen, door extra klaslokalen te bouwen, door PC’s te voorzien van een goede internetverbinding, door een bibliotheek te bouwen en door de juiste ondersteuning voor de studenten te bouwen, of dat nu in de uitbreiding van de slaapzalen is, of door meer personeel aan te nemen om in de behoeften van de studenten te voorzien.
Op dit moment hebben we net een flink aantal nieuwe pc’s aangeschaft, omdat we op dat gebied een groot tekort hadden. Als docenten willen we graag dat de leerlingen ook opdrachten maken, en minder dan 10 pc’s voor 55 leerlingen (en staf) is gewoon niet voldoende.
Dus namen we een duik in het budget voor de rest van het jaar om onze leerlingen PC’s te geven, erop vertrouwend dat de Heer meer zal geven dan we konden hopen.
En tot nu toe heeft Hij dat gedaan.

Zoals je je kunt voorstellen, ben ik erg betrokken bij dit college.
Ten eerste als stichtend lid van de raad van bestuur, van voor de start van de school.
Ten tweede als docent aan dit college in de afgelopen jaren, zowel persoonlijk als nu op afstand.
En ten derde, als zendeling in Nepal, waar ik onze studenten de velden zie betreden waar God hen geroepen heeft om te dienen.

Natuurlijk is de school enorm gegroeid. Niet alleen in studenten, personeel en docenten, maar ook in uitgaven. We zijn op zoek naar sponsors die deze studenten willen helpen met hun studie. De meeste studenten komen uit arme gebieden in Nepal, en dat bovenop het feit dat Nepal al één van de armste landen in Azië is. Hun kerken steunen de studenten die ze naar de universiteit sturen heel trouw, maar de meesten kunnen niet meer dan $10 per maand opbrengen, terwijl de kosten per student een heel stuk hoger zijn.
Neem contact met ons op als je meer informatie wilt over de school of over hoe je hen kunt steunen.

Hartelijk dank!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *