The 1820 Foundation

The 1820 Foundation

Wat wij doen

Wat wij doen

Training/Cursus Bouwen aan het Koninkrijk

In deze training zullen we samen kijken naar het Koninkrijk van God. Wat houdt het Koninkrijk van God in, hoe zijn wij als Christenen daar deel van, en wat is onze roeping daarin? We zullen...

Cursus ‘De vijfvoudige bediening in de praktijk’

In deze cursus gaan we samen op ontdekkingsreis naar de vijfvoudige bediening zoals die in Efeziërs 4 wordt neergelegd. Was dat alleen voor toen, of is dat nog voor vandaag? Hoe werken die rollen? Waar...

Spreekbeurten

Zowel Hope als Samuel zijn beschikbaar voor spreekbeurten in kerken, huisgroepen, bij conferenties, of andere plekken. We spreken over o.a. het Koninkrijk van God, de persoonlijke roeping, het lichaam van Christus, onze verantwoordelijkheid in de...

Verdere activiteiten

Op regelmatige basis organiseren we reizen voor ons zelf of in samenwerking met een groter team. Momenteel zijn we bezig met het plannen van een reis naar Nepal waar we met een team van 4...

Bouwen aan het Koninkrijk – Home

Welkom op deze pagina!

Er zijn twee mogelijkheden waarom je hier bent:

1. Je hebt deze website indirect gevonden en hebt mijn boek nog niet gelezen.

2. Je hebt mijn boek gelezen en bent op zoek naar meer.

Meer informatie, meer achtergronden, meer activatie, meer…. Vul maar in.

In beide gevallen hoop ik je hier verder te kunnen helpen.

Home Page

Welkom op de site van
The 1820 Foundation.

Over ons

Wij zijn een jonge stichting, opgericht in 2022, door Hope en Samuël Visser.
Wij geloven dat het Evangelie verkondigd moet worden over de hele wereld, maar dan wel het Evangelie van het Koninkrijk, waar veel meer onder valt dan redding en verlossing van zonde.
Vaak beperken we ons nu alleen tot een Evangelie waarin redding gepreekt wordt, wat natuurlijk hard nodig is, maar nadat je gered bent is het niet klaar. We hebben dan een opdracht uit te voeren, die veel meer inhoudt dan overal evangeliseren.
Onze naam, the 1820 Foundation, komt vanuit het zendingsbevel zoals dat opgeschreven staat in Mattheüs 28:18-20:

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.